Een belangrijk onderdeel van het lustrumevenement zijn de toerroutes; We willen ten slotte allemaal rijden in onze Morgan. Gelukkig zijn we als organiserend team goed bekend in de regio en weten we wel de nodige leuke weggetjes te vinden en op papier te zetten. 

We zorgen ervoor dat één van de routes u vlot richting Paleis ’t Loo brengt. Een variant bestaat er ook richting Museum Kröller-Müller. Andere mooie rustige toerroutes zijn geschreven over diverse Hanzesteden als Hattem en Deventer én b.v. langs de restanten van de uit de koude oorlog daterende IJssellinie. Ook de kortste route naar de opstapplaats voor de kabelbaan die u zal leiden naar het Floriadeterrein zal voor u klaarliggen. Van diverse buitenlandse gasten hebben wij al vernomen dat zij zich tijdens hun verblijf in Nederland de gelegenheid niet willen laten ontglippen om dit bijzondere evenement te bezoeken. Het kan ten slotte maar eens in de tien jaar. 

Maar gaandeweg komen er ook vragen en speciale verzoeken binnen waar we graag op in willen spelen; de gast is koning nietwaar!

Eén zo’n speciaal verzoek kwam er vanuit het Verenigd Koninkrijk;  Of er een route was naar de Ginkelse Heide en het Airborne Museum in Oosterbeek? En als je dan zoveel Engelse Morganeers verwacht en je meent dat de gast altijd voorop staat, dan ga je er dus mee aan de slag om die route te maken langs al die gedenkwaardige plaatsen die tijdens Operation Market Garden zo’n ingrijpende rol hebben gespeeld………..

 

Om voldoende ruimte te laten om het Airborne Museum in Villa Hartenstein in Oosterbeek te bezoeken (bezoekers wordt sterk geadviseerd hun ticket en bezoektijd vooraf te registreren via de website van het museum www.airbornemuseum.nl) hebben we een vlotte aanrijroute beschreven waarbij we als eerste Dropzone Y op de Ginkelse Heide aandoen. Achtereenvolgens voert de route u verder langs o.a. de Westerbouwing, het Airborne Museum en de diverse daaromheen gepositioneerde monumenten en de John Frostbrug. Zeer de moeite waard is ook het monument aan de (Neder)Rijn waar zo’n 2400 in het nauw gedreven parachutisten vanaf de Oude Kerk aan de Benedendorpsweg de oversteek wisten te maken (operatie “Berlin”) met behulp van de genietroepen ondersteund door de Polen onder leiding van generaal Sosabowski en tot slot het informatiecentrum in Driel, beter bekend als “de Polen van Driel”……..Via het veer bij Wageningen en de Telefoonweg in Heelsum, gelegen tussen Dropzone X en Z,  rijden we dan terug langs het laatste memorabele stuk heide waar de Horsa Gliders deels wisten te landen maar ook deels te pletter sloegen…………

Als punt van aandacht attenderen wij u nu alvast op het feit dat, mede door de coronamaatregelen,  het op diverse locaties noodzakelijk is vooraf uw bezoektijd te reserveren en uw ticket daarvoor aan te kopen. U kunt dat nu al doen op de diverse betrokken websites zoals o.a. die van de Floriade, www.floriade.com  en die van het Airborne museum,  www.airbornemuseum.nl

Wij adviseren u daarvoor ook de sites van Museum Kröller-Müller, www.krollermuller.nl , de IJssellinie, www.ijssellinie.nl , Paleis ’t Loo, www.paleishetloo.nl  en de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij, www.stoomtrein.org zelf te raadplegen en uw tijden te reserveren. Paleis ’t Loo is momenteel gesloten voor een grootschalige verbouwing en renovatie maar zal tijdig voor ons lustrum de deuren weer openen voor bezoekers. Na deze verbouwing zal een bezoek aan het paleis zéér de moeite waard zijn!